8. FilmAmed Belgesel Film Festivali

8. FilmAmed Belgesel Film Festivali

 

  1. FİLM AMED BELGESEL FİLM FESTİVALİ BAŞVURLARI BAŞLIYOR

Gerek toplumsal alanda gerek basın alanında gerek sanat alanında ciddi bir baskı ve sansürün yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.  Özellikle halkın haber alma kaynaklarının sınırlanarak tek yanlı bir enformasyona izin verildiği koşullarda ciddi toplumsal sorunların dile getirilmesi, paylaşılması, tartışılması her geçen gün daha da imkansız hale gelmekte ve bu durum çok ciddi hak ihlallerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Sanat alanında da sanatçıların ifade özgürlüğü ve sanatsal etkinliklerini halkla buluşturması üzerinde ciddi bir sansür ve engelleme geliştirilmektedir. Türkiye’de belgesel sinema, bir sanatsal ve estetik ifade alanı olmasının yanı sıra özellikle halkın enformasyon kaynaklarının kısıtlanması sebebiyle, aynı zamanda toplumu enforme etme, yaşanan toplumsal sorunları, hak ihlallerini ve bunların çözüm yollarını gündeme getirme, tartışmaya açma ve ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılık oluşturma, kamu otoriteleri üzerinde baskı oluşturma noktasında önemli bir işlev görmektedir.

Ana akım film festivallerinin de belgesel filmleri, özellikle de toplumsal sorunları ele alan, analiz eden, görünür kılan, duyarlık ve farkındalık yaratan belgesel filmleri görmezden geldiği, programına almadığı hepimizin malumu bir gerçekliktir. Bu anlamda başta herhangi bir nedenle sansürlenen, gösterim olanağı bulamayan,  belgesel filmler olmak üzere herhangi bir etnik, dinsel, cinsel, kültürel kimliğe saldırı ve hakaret içermeyen bütün belgesel filmler için bir gösterim, paylaşma ve tartışma mecrası olmak üzere yola çıkmış olan Film Amed Belgesel Film Festivali’mizin bu yıl sekizincisini gerçekleştiriyoruz.

27 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Filmamed Belgesel Film Festivali’ne başvurular 27 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında filmamed.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.