Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği

Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği

 

Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği (OSAD), 2012 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Dernek, sinema, video sanatı ve her türlü hareketli görüntüye dayalı sanatsal faaliyetlerle ilgilenen, sanatçı ve sanatseverler arasında yakınlaşma, dayanışma oluşturmak; kültürel ve sanatsal projeler üretmek ya da bu konuda çalışma yapan sanatçıların projelerini desteklemek ve üretilen sanat yapıtlarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği (OSAD), tüm sanatsal, kültürel çalışmalarında toplumsal dönüşüm için mücadeleyi esas alan; adaleti, eşitliği ve toplumsal özgürlüğü tüm halklar, inançlar, kimlikler ve kültürler için talep eden bir yerden faaliyet yürüten bir sinema kolektifidir.

Sinemasal üretimlerimizde ortakçı, dayanışmacı bir üretim sürecini esas alırken, yaptığımız filmlerde kadın özgürlükçü, ekolojist, çoğulcu bir perspektifle kadınların, çocukların, mültecilerin, baskı altındaki kimliklerin ve inançların görünür kılınmasını, var olma mücadelelerini ve sorunlarını anlatmayı önceleyen bir yaklaşım geliştirmeyi temel alıyoruz. Sinemasal üretimin ve bu üretimlerin paylaşımının sadece belli bir zümrenin tekelinde olmasına ve sinema sanatının endüstrileştirilmesine karşı duran bir yerden sinema filmleri üretmeyi esas alırken, ürettiğimiz filmleri geniş halk kitlelerine ulaştırmayı, üretimlerimizi paylaşmayı ve tartışarak daha iyi olana ulaşmayı sinemasal faaliyetlerimizin ana prensibi olarak şekillendiriyoruz.

Sinema kolektifimiz sinemasal üretimlerin yanı sıra yaptığı atölyeler, kurslar yoluyla yeni genç sinemacıların sinema eğitimine ücretsiz ulaşmasını sağlamaya çalışırken; organize ettiği

çalıştaylar, film festivalleri, film günleri, özel film gösterimleri yoluyla sinema sanatının gelişmesine, geniş halk kitlelerine ulaşmasına katkı sunmaya çalışmaktadır.

“Her yerde herkes için sinema” anlayışıyla “dayanışarak üretelim, üreterek dayanışalım” mottosunu esas alıyoruz.